top of page
Taji_white_groot.png

Huisregelement

Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 15/10/2009.

Dit reglement is ter inzage in de dojo door alle deelnemers van de clubactiviteiten.

Elk clublid kan op eenvoudige vraag een exemplaar verkrijgen.

bottom of page